lapsille nuorille perheille
Attentio

Puheterapia

Attentiossa työskentelevät puheterapeutit antavat puheterapiaa lapsille (yli 3v), nuorille ja aikuisille. Lasten puheterapiaan hakeudutaan tyypillisesti viivästyneen kielen kehityksen, puheen epäselvyyden, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien tai kielellisen erityisvaikeuden vuoksi.  Aikuisiällä puheterapiasta hyötyvät esimerkiksi sellaiset kuntoutujat, joilla on todettu äänihäiriö, aivoverenkiertohäiriö, aivovamma tai etenevä neurologinen sairaus kuten Parkinsonin tauti.

Puheterapian sisällöt vaihtelevat todetun häiriön laadun ja vaikeusasteen sekä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutuksen toteuttamista koskeva suunnitelma alkuarviointien, lähetetietojen sekä kuntoutujan omien tavoitteiden perusteella. Suunnitelma laaditaan ja kuntoutus toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan ja tyypillisesti myös hänen läheistensä kanssa.

Puheterapia voi toteutua niin yksilökuntoutuksena kuin ryhmämuotoisenakin. Lisäksi Attentiossa toimii monimuotoryhmiä, joissa kuntoutusta toteuttavat kaksi eri alan ammattilaista yhdessä. Lisätietoa ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta löydät täältä. Vastaanottokäyntien lisäksi puheterapiaa toteutetaan kuntoutujan arjen toimintaympäristössä, kuten päiväkodissa tai kotikäynteinä. Puheterapian kustannuksista voi vastata julkinen terveydenhuolto, vakuutusyhtiö tai Kela (hakuohjeet Kelan järjestämään kuntoutukseen). Kuntoutukseen on mahdollista hakeutua myös omalla kustannuksella, hinnaston löydät täältä.