lapsille nuorille perheille
Attentio

Palvelut lapsille ja nuorille

Ota yhteyttä meihin, kun sinua askarruttavat lapsen tai nuoren kehitykseen liittyvät kysymykset.

Tarjoamme arviointi- ja tukipalveluja lasten ja nuorten oppimisen ja koulunkäynnin, käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmiin sekä vanhemmuuteen.

Erityisosaamistamme ovat neuropsykologia, kehityspsykologia, puheterapia ja toimintaterapia.

Voit varata ajan alustavaan kartoitukseen ja keskusteluun, jossa pohdimme yhdessä miten voimme sinua ja perhettäsi auttaa. Lisätietoa muiden palveluiden hinnoista löydät täältä.

lue lisää
perheille
neuropsykologiset palvelut

Neuropsykologin palvelut

Neuropsykologia on psykologian erikoisala, joka tutkii aivotoiminnan ja käyttäytymisen välistä suhdetta sekä taitojen oppimista ja kehitystä.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan ihmisen tiedon käsittelyä, eli kognitiivisia toimintoja sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelykykyä.

Lue lisää

perheille
neuropsykologiset palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaa tai leikkiä hyödynnetään terapian välineenä. Toimintaterapian avulla voidaan tukea arjessa pärjäämistä.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollisimman toimiva arki, johon voidaan pyrkiä parantamalla toimintakykyä ja vähentämällä ympäristön muodostamia esteitä.

Lue lisää


perheille
puheterapia

Puheterapia

Puheterapeutin asiantuntemuksesta voi olla apua jos henkilöllä on havaittu vaikeuksia kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa tai kirjoittamisessa.

Puheen tai kielen häiriöt voivat olla luonteeltaan kehityksellisiä tai aiheutua myöhemmästä vammasta tai sairaudesta. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa edellä kuvattuja puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyvä vuorovaikutuksen ongelmia. 

Lue lisää

aikuisille
kuntoutusryhmat

Kuntoutusryhmät

Yksilötyöskentelyn lisäksi Attention palveluihin kuuluvat myös erilaiset ryhmäpalvelut.

Ryhmiin voi hakeutua julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai Kelan järjestämänä kuntoutuksena (vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat / harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus.

Lue lisää

perheille
etakuntoutus

Etäkuntoutus

Kuntoutusta voidaan toteuttaa myös kokonaan tai yleensä osittain etänä.

Kun toimipisteeseen on pitkä matka, etätoimipisteissämme sekä sen muuten sopiessa asiakkaan tilanteeseen paremmin, voidaan lähitapaamisia toteuttaa harvemmin, ja käyntien välillä työskennellä videovälitteisesti tai suljetulla yhtedellä viestimällä ja kotitehtäviä etäohjatusti tekemällä. 

Lue lisää


Blogi

Feed not found.