home bg
Attentio

Työterveyspsykologin palvelut

Työterveyspsykologi on laillistettu psykologi, jolla on työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus.
Työterveyspsykologin asiakkaat ovat sekä yksilöasiakkaita että työyhteisöjä.

Yksilötapaamisten tavallisimpia teemoja ovat esim. työstressi ja sen seuraukset kuten työuupumus, univaikeudet ja mielialan lasku, työmotivaation ja työtyytyväisyyden kysymykset, ristiriidat työpaikalla ja työpaikkakiusaaminen. Yksilötapaamiset toimivat usein myös esimiestyön ja johtamisen tukena mahdollistaen monipuolisen tilannetarkastelun organisaatiorakenteiden ja –prosessien sekä inhimillisen kokemuksen näkökulmasta.

Yksilötapaamiseen tullaan tavallisesti työterveyslääkärin lähettämänä mutta myös yksityisesti on mahdollista
tulla keskustelemaan ja kartoittamaan tilannetta, hinnaston löydät täältä.