home bg
Attentio

Toimintaterapia

Attention toimintaterapeutit ovat kiinnostuneet ihmisestä kokonaisuutena. Kohtaamme henkilön arvostaen ja pysähtyen hänen asiansa äärelle.

Otamme kuntoutuksen toteutuksessa huomioon asiakkaan ympäristön ja muut kuntoutus- ja verkostotahot. Kuntoutus toteutetaan joko vastaanottokäynteinä tai arkikäynteinä esim. kotona, koulussa tai kaupungilla.


    Meillä on kokemusta mm.
  • toiminta- ja työkyvyn arvioinnista
  • lasten ja aikuisten toimintaterapiasta
  • neurologisesta kuntoutuksesta
  • psykiatrisesta kuntoutuksesta
  • neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta

Toimintaterapiaan voit tulla vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, palvelusetelillä, itse maksaen tai Kelan kuntoutuspäätöksellä.

Kelan kuntoutusta toteutamme Jyväskylän Toimintaterapia Oy:n kanssa solmitulla alihankintasopimuksella.

Anu Ahlfors, toimintaterapeutti

Anu Ahlfors
Toimintaterapeutti (AMK),
Neuropsykiatrinen valmentaja

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää toimistomme aukioloaikoina arkisin klo 9-15
p. 050 461 8040.
Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapian avulla voidaan tukea lapsen, nuoren tai aikuisen arjessa selviytymistä, mahdollisimman itsenäistä toimintakykyä sekä arvioida mahdollisten apuvälineiden tarvetta, kun sairaus tai vamma rajoittaa toimintakykyä. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva arki.

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaa tai leikkiä hyödynnetään terapian välineenä. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti, asiakkaan tarpeen mukaan joko vastaanotolla tai kotikäynteinä asiakkaan arjen ympäristössä esim. kotona, koulussa tai asiointikäynteinä kaupungilla. Toimivaan arkeen voidaan pyrkiä parantamalla asiakkaan toimintakykyä ja vähentämällä ympäristön muodostamia esteitä. Toimintaterapia voi olla yksilö- ja ryhmämuotoista.

Kuntoutuksen lisäksi toimintaterapiassa voidaan arvioida asiakkaan toimintakykyä erilaisin menetelmin. Arvion pohjalta toimintaterapeutti laatii suosituksen keinoista asiakkaan toimintakyvyn parantamiseksi. Asiakkaalle voidaan suositella esim. arkea helpottavia apuvälineitä sekä erilaisia kuntoutus- ja tukimuotoja.