home bg
Attentio

Psykologin vastaanotto

Psykologin vastaanotolle voi hakeutua kaikissa mieltä vaivaavissa asioissa, joiden kokee haittaavan mielekästä ja merkityksellistä elämää ja
joista on tarve keskustella luottamuksellisesti. Psykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö jota sitoo vaitiolovelvollisuus.

Psykologin vastaanotolla voit tarkastella tilannettasi eri näkökulmista ulkopuolisen ihmisen kanssa ja löytää siihen uusia ratkaisuja. Työskentelyssä käytämme muun muassa hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiä, joiden on osoitettu olevan tehokkaita esimerkiksi mielialaoireiden hoidon ja elämäntapamuutosten yhteydessä.

Voit varata ajan alustavaan kartoitukseen ja keskusteluun, jolloin pohdimme yhdessä miten voimme sinua auttaa.

Lisätietoa palveluiden hinnoista löydät täältä.