home bg
Attentio

Oma Väylä –hanke

Oma Väylä on Kelan kehittämishanke, ja se on suunnattu 18 - 35 -vuotiaille, joilla on diagnosoitu toiminnallisesti korkeatasoinen autismikirjon häiriö (F84.5 Aspergerin oireyhtymä), aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (F90 ADHD/ADD) ja/tai muu tai määrittelemätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö (F84.8/F84.9) ja jotka tarvitsevat oirekuvansa vuoksi tukea opinnoissa tai/ja työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä arjenhallinnan tai sosiaalisten taitojen kohentamisessa.

Mitä kuntoutus sisältää?

Kuntoutuksen teemoja ovat mm. opiskelu- ja työelämävalmiuksien lisääminen, ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen, sosiaaliset taidot, arjen hallinta sekä oma fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi. Kuntoutus rakentuu yksilöajoista ja ryhmätyöskentelystä kestäen yhteensä n. 1,5 vuotta (alkuvaihe 1kk, kuntoutusvaihe 11kk, seurantavaihe 6 kk). Kuntoutujalle nimetään omaohjaaja, jonka lisäksi kuntoutusta toteuttaa myös muu moniammatillinen työryhmä. Yksilöajoista puolet toteutetaan kotikäynteinä tai muussa kuntoutujan omassa verkostossa.

Hakeminen

Hankkeen kuntoutusta toteutetaan maaliskuusta 2015 alkaen vuoden 2017 loppuun. Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU131, jonka mukana tulee olla hoitavan tahon lääkärin B-lausunto tai kuntoutussuunnitelma (hakuohjeet Kelan järjestämään kuntoutukseen 4.10). Lähete voidaan laatia erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityisellä puolella. Mukaan liitetään psykologin tai neuropsykologin lausunto, mikäli sellainen on saatavilla. Hakemus palautetaan paikalliseen Kelan toimistoon. Osallistuminen on kuntoutujalle maksutonta. Kuntoutukseen otetaan kuntoutujia n. 50 km säteellä Jyväskylästä.

Ajankohtaista 8/2015:

Kuntoutustyö on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin, ja kuntoutuspäätöksiä tehty paljon. Kelan alunperin myöntämät 30 kuntoutuspaikkaa alkavatkin olla jo täynnä! Olemme saamassa 10 lisäpaikkaa jo tälle syksylle, mutta kuntoutusta hakiessa kannattaa olla yhteydessä joko Emmiin tai Kelaan, ja kysyä ajankohtaista paikkatilannetta. Pyrimme toki päivittämään tilannetta myös tänne.

Paikallisen projektiryhmän ensimmäinen kokous pidettiin helmikuussa 2015, siellä keskustelua herätti mm. tämän kohderyhmän tutkimuksiin ja hoitoon/kuntoutukseen pääsemisen vaikeus ja verkostojen tiedonpuute paikallisista hoitopoluista. Seuraava kokous pidetään 3.9. Jatkamme verkostotyötä hankkeen piirissä, ja jaamme mielellämme kokemuksia kuntoutuksesta ja keskustelemme paikallisesta tilanteesta edelleen. Meihin saa mielellään ottaa yhteyttä myös uusien yhteistyöideoiden merkeissä. 

Ajankohtaista 1/2016

Oma väylä -kuntoutuspaikat ovat täynnä, hakemuksia ei siis enää kannata toimittaa Kelaan. Meihin voi kuitenkin mielellään olla yhteydessä, mietitään yhdessä mahdollisia muita väyliä kuntoutuksen saamiseen! Esitteeseen on kerätty kuntoutusmuotoja, jotka voivat tulla kyseeseen tälle kohderyhmälle. Huomioida kannattaa mm. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lakimuutos 1.1.2016, joka voi mahdollistaa kuntoutusta aiempaa isommalle joukolle. Kysy lisää!

Seuraava projektiryhmän kokous pidetään 8.3. 2016 klo 13-16, ja verkostotyö hankkeen myötä jatkuu edelleen.


Lisätietoja: Emmi Nousiainen, puh. 050 4065 360
                  
Omaohjaaja: Anu Ahlfors, puh. 050 4493 293

PDF-esite
Ohje lääkärille B-lausunnon sisällöstä
Kela/oma väylä