home bg
Attentio

Kuntoutusryhmät

Yksilötyöskentelyn lisäksi Attention palveluihin kuuluvat myös erilaiset ryhmäpalvelut. Ryhmiin voi hakeutua julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai Kelan järjestämänä kuntoutuksena (vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat / harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus).

Katso hakuohjeet täältä.

Ryhmiin on mahdollista osallistua myös omalla kustannuksella, hinnaston löydät täältä.

NEUROPSYKOLOGIA

Kognitiivisten oireiden ensitietoryhmä

Ryhmämuotoista ohjausta neuropsykologisessa tutkimuksessa todettuihin kognitiivisiin oireisiin.

Fatiikkiryhmä lievän ja keskivaikean aivovamman saaneille

Neuropsykologinen ryhmäkuntoutus lievän tai keskivaikean aivovamman saaneille, joilla toimintakykyä haittaavana oireena on uupumistaipumus.
Esite

ADHD-ryhmä

Suunnattu nuorille (yli 16-v) ja aikuisille, joilla on todettu ADHD, ja jotka tarvitsevat työkaluja arjessa (työssä tai opinnoissa) selviytymiseen.
Esite

Opiskelu-ryhmä

Suunnattu nuorille (yli 16-v) ja aikuisille, joilla on todettu oppimisvaikeuksia, ja jotka tarvitsevat tukea opinnoissaan.
Esite

PUHETERAPIA

Sanat ja lauseet käyttöön

Ryhmäkuntoutus 4–6-vuotiaille lapsille, joilla on puheen tuottoon painottuva kielellinen erityisvaikeus tai monimuotoinen kehityshäiriö.

Kuvat kaveriksi kommunikointiin

Ryhmäkuntoutus henkilöille, joilla on vaikea afasia, joka painottuu huomattaviin puheen tuoton ongelmiin. Ryhmään osallistutaan omaisen, ystävän tai avustajan kanssa.

Ajatuksista sanoiksi

Ryhmäkuntoutus on suunnattu puhekommunikointiin kykeneville henkilöille, joilla on lievä tai keskivaikea afasia.

Toimiva lukutaito

Ryhmäkuntoutus on suunnattu henkilöille, joilla on lievä tai keskivaikea afasia, johon sisältyy ongelmia lukemisessa ja kirjoittamisessa.

Kuuluva kööri

Ryhmäkuntoutus on suunnattu henkilöille, joilla on Parkinsonin taudin tai muiden neurologisten sairauksien aiheuttamia dysartrisia kommunikoinnin häiriöitä sisältäen muun muassa ääntöhengityksen, äänen laadun ja kuuluvuuden, puhemotoriikan tai muutoin puheen selkeyden hallinnan ongelmia.

MONIMUOTORYHMÄ

Neglect-ryhmä

Toimintaterapeutin ja neuropsykologin yhteistyössä toteuttama monimuotoryhmäkuntoutus neglect-potilaille.

Aivovammaryhmä vaikeavammaisille

Aivovammapotilaille suunnattu toimintaterapeutin ja neuropsykologin yhteistyössä toteuttama monimuotoryhmäkuntoutus.

ADHD- ja Asperger-ryhmät

Neuropsykologin ja toimintaterapeutin yhdessä toteuttamat ryhmät huomioiden diagnoosin tuoma erityisvaikeus, painottaen positiivista minäkuvaa ja itsetuntoa.
Esite

Mielikieli

Puheterapeutin ja neuropsykologin vetämä ryhmä on suunnattu aikuisille, joilla on kielellisiä oireita ja mielialaoireita aivotapahtuman jälkeen.

Kommunikaatio

Puheterapeutin ja neuropsykologin vetämä ryhmä on suunnattu kuntoutujille, joilla on aivotapahtuman jälkeen todettu vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksia.