home bg
Attentio

Palvelut aikuisille

On kyse sitten sairauden hoidosta, ensimmäisistä oireista tai halusta edistää omaa hyvinvointia, löydät meiltä asiantuntevat palvelut avuksesi.

Psykologian erityisosaamistamme ovat neuropsykologia ja työpsykologia. Voit varata meiltä ajan myös psykologin keskustelukäynnille tai valmennukseen. Alta löydät lisätietoa eri psykologipalveluista.

Attentiossa on tarjolla myös puheterapia- ja toimintaterapiapalveluita.

Syksyllä 2017 palvelumme laajenevat neurologisella fysioterapialla yhteistyössä Fysio Muuramen kanssa! Kuntoutukseen voi hakeutua palvelusetelillä, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella sekä itse maksaen. Ota yhteyttä Sanna Hosioon, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ota yhteyttä ja kysy lisää!

lue lisää
perheille
neuropsykologiset palvelut

Neuropsykologin palvelut

Neuropsykologia on psykologian erikoisala, joka tutkii aivotoiminnan ja käyttäytymisen välistä suhdetta sekä taitojen oppimista ja kehitystä.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan ihmisen tiedon käsittelyä, eli kognitiivisia toimintoja sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelykykyä.

Lue lisää

aikuisille
tyoterveyspsykologin palvelut

Työterveyspsykologin palvelut

Työterveyspsykologi on laillistettu psykologi, jolla on työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus. Yksilötapaamisten tavallisimpia teemoja ovat esim. työstressi ja sen seuraukset kuten työuupumus, univaikeudet ja mielialan lasku, työmotivaation ja työtyytyväisyyden kysymykset, ristiriidat työpaikalla ja työpaikkakiusaaminen.

Työterveyspsykologin asiakkaat ovat sekä yksilöasiakkaita että työyhteisöjä.

Lue lisää

aikuisille
psykologin palvelut

Psykologin vastaanotto

Psykologin vastaanotolle voi hakeutua kaikissa mieltä vaivaavissa asioissa, joiden kokee haittaavan mielekästä ja merkityksellistä elämää ja joista on tarve keskustella luottamuksellisesti.

Psykologin kanssa voi tarkastella tilannetta luottamuksellisesti ja löytää siihen uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Lue lisää

aikuisille
hyvinvointivalmennus

Valmennus

Psykologin osaamiseen pohjautuva valmennus sopii tilanteisiin, joissa tarvitaan tukea tärkeiden tavoitteiden edistämisessä, oli kyse sitten elämäntapamuutoksesta tai vaikkapa työelämään liittyvistä haasteista. 

Valmennus tähtää yksilöllisten voimavarojen erinomaiseen hallintaan ja elämänlaadun parantamiseen, kunnioittaen sitä mikä sinulle elämässä on tärkeää.

Lue lisää

perheille
puheterapia

Puheterapia

Puheterapeutin asiantuntemuksesta voi olla apua jos henkilöllä on havaittu vaikeuksia kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa tai kirjoittamisessa.

Puheen tai kielen häiriöt voivat olla luonteeltaan kehityksellisiä tai aiheutua myöhemmästä vammasta tai sairaudesta. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa edellä kuvattuja puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyvä vuorovaikutuksen ongelmia. 

Lue lisää

perheille
neuropsykologiset palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaa tai leikkiä hyödynnetään terapian välineenä. Toimintaterapian avulla voidaan tukea arjessa pärjäämistä.

Toimintaterapian tavoitteena on mahdollisimman toimiva arki, johon voidaan pyrkiä parantamalla toimintakykyä ja vähentämällä ympäristön muodostamia esteitä.

Lue lisää

oma vayla hanke
oma vayla hanke

Oma Väylä –hanke

Oma Väylä on Kelan kehittämishanke, ja se on suunnattu 18 - 35 -vuotiaille, joilla on diagnosoitu toiminnallisesti korkeatasoinen autismikirjon häiriö (F84.5 Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (F90 ADHD/ADD) ja jotka tarvitsevat oirekuvansa vuoksi tukea opinnoissa tai/ja työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä sekä arjenhallinnan tai sosiaalisten taitojen kohentamisessa.

Lue lisää

aikuisille
kuntoutusryhmat

Kuntoutusryhmät

Yksilötyöskentelyn lisäksi Attention palveluihin kuuluvat myös erilaiset ryhmäpalvelut.

Ryhmiin voi hakeutua julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai Kelan järjestämänä kuntoutuksena (vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat / harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus.

Lue lisää

home bg
perheille
etakuntoutus

Etäkuntoutus

Kuntoutusta voidaan toteuttaa myös kokonaan tai yleensä osittain etänä.

Kun toimipisteeseen on pitkä matka, etätoimipisteissämme sekä sen muuten sopiessa asiakkaan tilanteeseen paremmin, voidaan lähitapaamisia toteuttaa harvemmin, ja käyntien välillä työskennellä videovälitteisesti tai suljetulla yhtedellä viestimällä ja kotitehtäviä etäohjatusti tekemällä. 

Lue lisää


Blogi

Feed not found.