home bg
Attentio

Attention oppaat

Tältä sivustolta löydät kokoamiamme materiaaleja työhyvinvoinnin, johtamistyön ja työpsykologian aihepiireihin liittyen. Tutustu maksuttomiin oppaisiimme, ole hyvä!


Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnassa

Opaskuva

Työhyvinvoinnin vaikutus liiketoimintaan kiinnostaa monia - eikä syyttä. Huonot taloudelliset ajat, kiristynyt kilpailu ja työväen ikääntyminen ovat ajaneet monet yritykset pohtimaan, kuinka toiminnasta saataisiin toimivampaa. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen tuottaa yritykselle paitsi säästöjä, myös laajempaa hyötyä.

Opas on tarkoitettu kaikille työhyvinvoinnista kiinnostuneille. Oppaan luettuasi ymmärrät paremmin, kuinka henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa liiketoimintaan ja millaisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin edistäminen vaatii.

lataa-opas

Lean-filosofia ihmisten johtamisessa

opaskuva lean

Toyotan autotehtailta peräisin oleva lean-filosofia tuo monille mieleen tuotannon tehostamisen, läpimenoaikojen lyhentämisen ja säästöjen tuottamisen. Lean-ajattelua voidaan kuitenkin soveltaa paljon muuhunkin, esimerkiksi ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja johtamiseen.

Oppaan luettuasi ymmärrät, kuinka lean-filosofiaa voidaan soveltaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja parempaan johtamiseen, miten lean-johtamisen inhimillinen puoli näyttäytyy käytännössä, sekä mitä hyötyä perinteisen johtamisajattelun uudenlaisesta soveltamisesta on liiketoiminnan kannalta.

lataa-opas

Täydellinen esimies

opaskuva esimies

Esimiestyö on muuttunut vuosien varrella monimutkaisemmaksi ja sitä kautta myös kuormittavammaksi. Esimiehen täytyy toimia paitsi päivittäisessä johtamisroolissa tiimilleen, hänen on myös kehitettävä tiiminsä toimintaa ja vastattava toiminnan kasvusta taloudellisesta ja tehokkuuden näkökulmasta.

Tässä oppaassa käymme läpi esimiestyön haasteitaja käytäntöjä sekä annamme avaimet hyvän esimiestyön edistämiseksi. Oppaasta saat tietoa mm., miten esimies voi kehittää toimintaansa paitsi johtajana, myös ihmisenä, ja kuinka koko tiimi saadaan ponnistelemaan yhteisen tavoitteen eteen motivoituneemmin. Opas on suunnattu kaikille esimiestyön kehittämisestä kiinnostuneille.

lataa-opas

Kuinka Finanssivalvonta liittyy työhyvinvointiin?

opaskuvafinanssivalvonta

Finanssivalvonta ohjeistaa työeläkevakuutusyhtiöitä työkyvyttömyysriskin hallinnan periaatteista. Työhyvinvoinnin tukitoimista vastaavien kannattaa pohtia ohjeistuksen soveltamista. Miten rakentaa tuloksellista työhyvinvointia ohjeistus huomioiden? Kuinka todentaa tukitoimien vaikuttavuutta?

Tässä oppaassa tuomme näkökulmia Finanssivalvonnan ohjeisiin työeläkeyhtiöille. Oppaan luettuasi ymmärrät paremmin, miten niitä voisi soveltaa. Opas on suunnattu kaikille työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

lataa-opas