yrityksille uusi
Attentio

Mitä keinoja käytämme?

Tilanteen kartoittaminen

Konsultatiivisen keskustelun avulla tavoitamme ne keskeiset ilmiöt, joihin vaikuttamalla toimintaa voi kehittää. Ajankohtainen tilannekuva mahdollistaa soveltuvan kehittämisprosessin suunnittelun ja toteuttamisen. Mallinnuksen avulla voit ymmärtää toiminnan kannalta ajankohtaiset psykologiset ilmiöt, joita tulisi pyrkiä paremmin hallitsemaan ja ohjaamaan.


Valmentava konsultaatio

Valmentavan konsultaation avulla voidaan kehittää esimerkiksi esimiestyötä, johtamiskulttuuria, henkilöstön hyvinvointia tai työyhteisöä. Konsultatiivinen prosessi hahmotetaan tilannekartoitukseen pohjautuen. Toteutus voi olla yksilöllinen tai ryhmässä tapahtuva, tai sisältää niin yksilöllisiä kuin ryhmätoteutusosuuksiakin.


Työyhteisön kehittäminen

Kehitä työyhteisöä niin, että hyvinvointi lisääntyy. Paras tae työhyvinvoinnin lisäämiseksi on se, että perustehtävät ja roolit ymmärretään riittävän hyvin. Erityisesti henkilösuhteiden tulehtuessa tilanteen selvittäminen muuttuu hankalaksi. Halusitpa sitten ennakoida tai ratkaista olemassa olevan tilanteen, saat meiltä asiantuntevan avun tilanteeseesi.


Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksen perustana on huolellinen tilanteen kartoittaminen, jotta olennaiset työstämistä vaativat kysymykset ymmärretään riittävän hyvin. Valmennus perustuu arvopohjaiseen työskentelyyn, jossa keskeistä on taitojen kehittäminen ympäröivässä kontekstissa. Sovellamme uusinta psykologista tutkimustietoa työskentelyymme, mm. psykologiseen joustavuuteen liittyen.


Ryhmäohjaukset

Työskentely perustuu arvopohjaiseen näkökulmaan, jossa keskeistä on ryhmän taitojen tarkastelu ja kehittäminen. Onnistunut vuorovaikutus monimutkaisessa toimintaympäristössä on kehittämistyön esimerkkiteema, jossa ryhmäohjaus toimii hyvin. Ryhmän onnistuminen tehtävässään toteutuu olosuhdesidonnaisesti ja vuorovaikutuksessa muun toimintaympäristön kanssa.


Luennot ja koulutukset

Toteutamme myös luentoja ja koulutuksia asiakkaitamme kiinnostavista ajankohtaisista teemoista. Tämän hetken ajankohtaiset kiinnostuksen kohteet liittyvät mm. siihen miten mieli (ajatukset, tunteet) toimii niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisesti suhteessa työn muuttumiseen, ja miten se vaikuttaa käyttäytymiseemme. Luentomme ja koulutuksemme auttavat uusien näkökulmien hakemisessa työn kehittämiseen.


Ota yhteyttä!