yrityksille uusi
Attentio

Kuinka me toimimme?

Ongelman tunnistaminen: Yksilön ja yhteisön tapa toimia ratkaisee sen miten liiketoiminta lopulta menestyy. Suoriutumisen onnistuminen riippuu hyvin paljon olosuhdetekijöistä, loistoyksilötkään eivät suoriudu hyvin, ellei toimintaympäristö sitä mahdollista. Autamme tunnistamaan liiketoiminnan kannalta kriittiset psykologiset tekijät ja purkamaan esteet.

Ratkaisuvaihtoehtojen miettiminen: Ihmisten muodostamat sosiaaliset systeemit ovat luonteeltaan monimutkaisia. Toisinaan on hyvin pienistä asioista kiinni, että kokonaisuus toimii hyvin. Menestyvän toiminnan tukeminen ei välttämättä vaadi suuria toimenpiteitä, kunhan on tunnistettu olennaisimmat. Kyseessä on sopivan polun valinta, jonka valinnassa pystymme olemaan avuksi.

Toteutus: Parhaiden valintojen toteuttamiseksi tarvitaan huolellinen lähtötilanteen analyysi. Analysointi ja arviointi on ihmiselle luonteenomaista toimintaa. Kuitenkin psykologisten ilmiöiden kohdalla tarvitaan käyttäytymistieteellistä osaamista ja harjaantunutta havainnoinnin taitoa. usein hyödyksi on, että havainnoija on organisaation ulkopuolinen taho. Se auttaa näkemään asteleman uudessa valossa ja valitsemaan ratkaisuja, jotka eivät muuten nousisi näkyville.

Tulosten arviointi: Tulosten arvioinnissa palataan aina lähtökysymykseen ja arvioidaan mitä sen valossa on saavutettu. Saavutuksia mitataan suunnitelmallisesti, aina laadullisen arvioinnin avulla ja tarpeen mukaan muilla soveltuvilla mittareilla. Kehittämistoimet vaativat ylimääräistä panostusta, siksi niiden arvo täytyy olla osoitettavissa. On hyödyllistä integroida jatkuvan kehittämisen työtapa päivittäistoimintaan. Se onnistuu kun sekä yksilö että yhteisö sisäistävät uudenlaisen toimintatavan hyödyt.

 

Työtapamme on konsultatiivinen ja asiakkaan kanssa merkityksellisen toiminnan etsimistä ja tarkastelua. Näkökulmamme perustuu ns. kontekstuaaliseen psykologiaan, jossa niin yksilön kuin yhteisön käyttäytyminen nähdään aina vallitsevassa kontekstissa tapahtuvaksi. Näkökulmaan liittyy vahva arvopohja, ihminen ja yhteisö pyrkii kohti arvojensa mukaista toimintaa, jos pystyy ne tunnistamaan ja pyrkimyksiä tuetaan. Arvojen mukaisen toiminnan tukeminen mahdollistaa aidon sisäisen motivaation toteuttamisen. Näin toimintaa ei tarvitse pakottaa eteenpäin, vaan syntyy imu oikeaan suuntaan.


Ota yhteyttä!