Attentio
Attentio

Hakuohjeet Kelan järjestämään kuntoutukseen

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lakimuutos 1.1. 2016 alkaen: Asiakkaan ei enää tarvitse saada vammais- tai hoitotukea saadakseen Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Lakimuutos tuo kuntoutuksen aiempaa useamman saataville. 

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen.

Attentiossa näihin palveluihin kuuluvat neuropsykologinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus, puheterapia, toimintaterapia sekä monimuotoryhmäkuntoutus. Kun haet kuntoutusta, täytä hakemus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen KU 104 ja postita se mihin tahansa Kelan toimistoon

HUOM!
 Jos haet Attentiolle toimintaterapiaan Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, täytä kuntoutushakemukseen  terapian antajaksi (kohta 10.) Jyväskylän Toimintaterapia Oy/Attentio.

Liitä mukaan
• lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma tai B-lausunto josta selviää asianmukaisesti määritelty sairautesi tai vammasi ja toimintakykysi sekä lääkärin suosittama kuntoutus perusteluineen

Myöntämisedellytykset:

henkilö on alle 65-vuotias
henkilö ei ole julkisessa laitoshoidossa
henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa
henkilöllä on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve
kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia, vaan suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia
kuntoutus on perustellusti tarpeen.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisällössä korostuu aiempaa yksilöllisempi kuntoutujan tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus, kuntoutujan ja hänen lähipiirinsä aktiivisuus. Yhteistyötä tehdään kuntoutujalle tärkeiden toimijoiden kanssa esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, palvelutalossa, henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

Jos sinulla on jo voimassa oleva kuntoutuspäätös aiemmasta vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutus jatkuu sen mukaisesti vuoden vaihteen jälkeen. Uusi hakemus ja kuntoutussuunnitelma kannattaa toimittaa Kelaan vasta, kun myönnetty kuntoutus on päättymässä.

Jos sinulla ei ole kuntoutuspäätöstä, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin. Julkisessa terveydenhuollossa laaditaan tarvittaessa kuntoutussuunnitelman vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hakemiseksi.  

 

Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus

Kelan harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta myönnetään 16 vuotta täyttäneille kehityksellisiin oppimisvaikeuksiin ja aivovaurioiden jälkitiloissa.

Harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen päätöksen edellytyksenä on aina erikoislääkärin tekemä lääkärinlausunto ja neuropsykologinen tutkimus, jossa selvitetään yksityiskohtaisesti erityisvaikeuksien luonne, häiriöiden laajuus, vaikeusaste, haitta ja hoidettavuus. 

Harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen
kuntoutuksen päätöksen voi saada enintään kolmen vuoden ajan. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta kuitenkin vain vuodeksi kerrallaan.

Kela korvaa harkinnanvaraisesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta vain vahvistetun enimmäismäärän mukaisen korvauksen.
Tietoa yksityisasiakkaille suunnattujen palveluidemme hinnoista ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen liittyvistä omavastuuosuuksista löydät täältä.

Hae neuropsykologista kuntoutusta lomakkeella neuropsykologinen kuntoutus KU 131.